Ţara De Dincolo De Negura lyrics

Văzduhul de deasupra se umple de un vant neaşteptat
Intre cer şi apă
Umbrele amurgului sosesc din depărtare
In locul unde timpul devine spaţiu

Pe crestele cenuşii ale fagilor
Impărăţia sălbăticiunilor e plină de frică şi de tăcere
Pămantu-i ca cremenea
Tata munţilor, Călimanu'
Se suie pin la nouri

Pe-o gură de Alb Pirău
In afar dă lume vie
Să-ncureze, să vineze
O biată lighioaie
Dă prin codrii cei pustii
O vinit la moartea ii...

Soare ce luceşte-n ochi şi se răsfringe-n suflet
O inmărmurire de pămant
Desface-o poarta a cerului
Către tăramuri ale spiritului
Cască-o gura a-ntunericului
Inspre păminturi d-ale trupului

Un tremur, o chemare, un sunet nou se deşteptă in munte
Un glas de corn se strecură după un val de umbră. Era amurgul

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Ţara De Dincolo De Negura by Negura Bunget?