A La Fiera Di San France lyrics

A la Fiera di San France
M'aghju cumpratu una sumera,
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France,
Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France.

A la fiera di San France
M'aghju cumpratu un viulinu
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France,
Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France.

A la Fiera di San France
M'aghju cumpratu una pistola
Pin ! pan ! una pistola !
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France,
Veni cun me, veni cun me,
A la Fiera di San France.

A la Fiera di San France
M'aghju cumpratu una mulaccia,
Prr ! prr ! una mulaccia !
Pin ! pan ! una pistola !
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of A La Fiera Di San France by Canta U Populu Corsu?