Bhean A Ti lyrics

O eirigi suas a thogha na bhfear,
Is cuirigi pice 'r bharr gach cleith.
Is leagaigi sios iad lucht an droch-chroi
Agus cuirigi dli na Frainc' ar bun.
Agus o bhean a' ti, cen bhuairt sin ort?
Is o bhean a' ti fa dho no tri
Beidh talamh gan chios on bhliain seo amach againn,
Is o bhean a' ti, nach suairc e sin?

Ta jug ar an mbord is ta beoir ag teacht,
Ta arm go leor ag an Duke of York.
Ta 'n Francach 's an Spainneach ar bhruach na tra,
Agus b'fhearr liom go mor e na comhra ban,
Agus o bhean a' ti, cen bhuairt sin ort?
Is o bhean a' ti fa dho no tri
Beidh talamh gan chios on bhliain seo amach againn,
Is o bhean a' ti, nach suairc e sin?

O shuigh mise sios 's mo mhian le m'ais,
Ag ol mo chairt di mar dheanfadh fear;
Se duirt bean a' ti den chomhra mhin,
Gan airgead sios bi 'gabhail amach,
Agus o bhean a' ti, cen bhuairt sin ort?
Is o bhean a' ti fa dho no tri
Beidh talamh gan chios on bhliain seo amach againn,
Is o bhean a' ti, nach suairc e sin?

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Bhean A Ti by Clannad?