Dupre Reci Imbre lyrics

Dece radica
Intunecarea
S-or hi vinitu
Dzicind urlindu
Ceii crudz tvorebnici
Zlobivi oblicind
Ferman-olac
Preste paduri
Ce-n veci s-or tinsu
Si or ascunsu
Dupre reci imbre
Cu doao coarne
Cu colti de hiara
Preste munti i-IO
Ma voiu arata.

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Dupre Reci Imbre by Negura Bunget?