Intoarcerea Amurgului lyrics

Roua n-mărmureşte
N-uimirea ce se zăreşte
De după miez de cer
De după adinc de lume

Copacii drumul umbrele intind
Agaţă cărarea, cea fără de-ntoarcere
Şi-napoi cufundă miezul pădurii

Cerul senin se-nclină
Se-nchină, pămintul cind răsare
Se-ncovoaie

Dureros spiritul se-nchide
Al timpului făgaş se scurge
Pe stinca veşniciei

Unde ochi nu vede
Şi minte nu pătrunde
Indoit, şi astfel intreg
Strimb, şi astfel drept
Gol, şi astfel plin

Umbra ca să treacă
Prin rouă şi ceaţă
Sensul se dezgheaţă

Făptuind nefăptuirea
Implinitul prin nefăptuire se-mplineşte

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Intoarcerea Amurgului by Negura Bunget?