Kojo Notsuki lyrics

Music :rentarou taki
Lyrics:b. tsuchii
Arranged by:scorpions

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kage sasite
Chiyo no matsugae
Wakeideshi
Mukashi no hikari ima izuko

Mukashi no hikari ima izuko

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Kojo Notsuki by Scorpions?