Pamint lyrics

Plinge pămintu sub mine,
Şi eu pling deasupra-i

Pe cărare necălcată,
Pe rouă nescuturată,
Pămintu s-a cutremurat,
Apele s-au tulburat,
Munţii cu dealurile,
Pădurile cu umbrele
Şi văile cu luncile.
Luna faţa şi-a schimbat,
Soarele s-a intunecat.

Mugure crescut in rouă,
Desfă-te morminte,-n două

Mince-te Pămintu!
Arde-te-ar focu!
Inghiţi-te-ar locu!

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Pamint by Negura Bunget?