Seba Allah Y'e lyrics

La ila ilalao Mahamadou rassoulilai
Mahamadou rassoulilai
Sebe Alla ye, sele Allah ye... se
Sebe Alla ye, sele Allah ye se
Sebe Alla ye, sele Allah ye se, ye se
Sebe Alla ye, n'ko sebe Allah ye se
Se mibi neye
Se mibi ileye
Allah kodi ileda
Ni mi-bi ilela
Ni mi-be nela
Allah kohodo anougou la
Se mibi ileye
N'ko se mibe n'neye
Massa ko oni annougoula

Tere beye
Kalo beye
Fognon ni dji beyan
Mogohou beye
Sogohou beye
Djinanhou fanan behantcheman
Tere beye
Kalo beye
Fognon ni dji beyan
Mogohou beye
Sogohou beye
Djinanhou fanan behantcheman

N'ko sebe Allah ye, sebe Alla ye se
Sebe Allah ye, sebe Allah ye se
Sebe Allah ye se, sebe Allah ye se, se, se
Sebe Allah ye se, sebe Allah ye se
Seri seri, n'gouye seri n'teri
Seri seri Allah dari n'teri

Dougoukoro be anse koro
Sangoro beankounan
Dougoukoro beanse koro
Lolohou beankounan
Seri seri, n'gouye seri n'teri
Seri seri massa dari n'teri

(Merci a ayoub fes pour cettes paroles)

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Seba Allah Y'e by Alpha Blondy?