Vezanlebe lyrics

Umfowethu uyahlupha
Angazi impela ukuthi uqonda ukwenzani
Umfowethu uyahlupha
Ukhuluma izinto engingazazi
Umfowethu uyahlupha
Wenza sangathi uyaingingcokolela
Umfowethu uyahlupha
Maka yeke ukungikhulumela kabi
Nakho!
Ke usetshela abangane bakhe
Anginguyena owalekhaya, ngiwakwa
Next door

Elakwabani?
Elakwabani ivezanlebe?
Selicwayisa amehlo livezanlebe

Umfowethu uyahlupha
Sakhula naye saqudelana
Umfowethu uyahlupha
Ngamehl ula njalo noma ngani
Umfowethu uyahlupha
Umdala kodwa ungathi usemncane
Umfowethu uyahlupha
Ngisuphotha ikhaya kodwa yena akanandaba
Nakho!
Ke usetshela abangane bakhe
Anginguyena owalekhaya, ngiwakwa
Next door

Elakwabani?
Elakwabani ivezanlebe?
Selicwayisa amehlo livezanlebe


Khuzani khuzani
Khuzani, webaba noma

Elakwabani?
Elakwabani ivezanlebe?
Selicwayisa amehlo livezanlebe

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Vezanlebe by Johnny Clegg?