Wolf & Passion lyrics

Uden Sorrig for det, som svandt
Han drager paa nye & farlig F|rd
Hans eeneste Sorrig v|re at han intet fandt
Som vaer een Taare v|rdt

Til han Medynk saae
I hendes eine, der alt Lius vaer tendt
Der al Gl|de snart vaer endt
Slig een Pige hellig, vacker
Det brustne Blik flacker
Hun ki|ndte Haabet brast

Han viiger for bendes Blik
Med een smertelig Mystik
Fylder hende mod Hi|rtenski|r

Med hendes Ild ligger sort & ded
Ondskab qvalte hver een Gled
Dend hviide Gloe, dend slukte han
Men dend ha'r skabt een m|cktig Brand
Aff Had & Elskov & tungindigt Haab

Nyfedt b|res Maanen Frem
Ofver det Sind som her bleff refved
Aff dend mercke,
Magi paa hende efved

Med r|dde Skrit. mod ham -
Dybt berert:

"Du Diefvlens Sendebud,
som b|rer Fryckt fra Mand til Brud,
Du Menskehadets reene Styrkedrik,
Du n|ring for min Si|l, som der;
Gaae ey bort, o Skygge, fer
Ieg viiser Ki|ndsler som ieg hafvde Angst
For at n|re fer ieg bleff din Fangst"

On he hunts with sorrow none
For what hath passed is gone
His sole regret the absence
Of desires worthie his teares

Until he saw pitie in her eyne
Where all the light did shine
And soone all joie should die
Her glazed eyne did wander
A mayden pure in grandeur
Left alone & lost

From her eyne he retreats
Clad in mournfulle Mysterie
He takes her heart in his

But dark & dead is her light
Evil took her fire's breath
Her embers were by him devour'd
And inside of him a fire buildes
Of Hate & Love & Hope so sad

The Moone comes forth
Born anew above her Soule -
Stolen here by the dark,
Binding Magick of olde

Frighten'd she nears him,
And speakes:

Thou, messenger of the Devil,
Who brings fear into lovers' hearts,
Thou, elixir to the hatred of men
And air to my Soule, now dying;
Leave me not, O shadow,
Before I give myself away
To these long denied desires,
Thy gift to my dying heart

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Wolf & Passion by Ulver?